home  |   contact

Illustraties en auteurswerk

Door mijn jarenlange ervaring als leerkracht in de basisschool weet ik perfect aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Daarbij laat ik mijn teksten uiteraard ook aansluiten bij het gewenste leesniveau.

Ik schrijf veelal voor de onder- en middenbouw.

Voor de volgende vakken schreef ik al:

 • biologie
 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • techniek
 • beeldend vormen
 • muziek
 • verkeer
 • levensbeschouwing
 • begrijpend lezen
 • rekenen
Ik ben in staat de teksten te combineren met illustraties en andersom. Mijn illustraties zijn simplistisch en met name geschikt voor de onderbouw.
Met de volgende partners werk(te) ik samen:
 • Uitgeverij Malmberg
 • Noordhoff Uitgevers BV
 • Uitgeverij Schoolsupport
 • Kwintessens NZV Uitgevers
 • Jeelo
* Deze website is in ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u op dit moment ook mijn LinkedIn-profiel bekijken.