home  |   contact

educatieve teksten

Ik ondersteun je bij de ontwikkeling van educatieve (les)materialen.
Door mijn teksten, geschreven in begrijpelijke taal, breng ik informatie over en lok ik nieuwsgierigheid tot leren uit. Mijn specialiteiten zijn het schrijven van educatieve teksten voor kinderen en het aandragen van creatieve ideeën voor leerzame lessen.

Door mijn jarenlange ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, weet ik aan te sluiten bij de belevingswereld en het niveau van kinderen.

Inmiddels ben ik expert op het gebied van educatieve teksten en ontwikkel daarbij ook vragen, opdrachten, creatieve verwerkingsopdrachten en handleidingen.
Ik schrijf veelal voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs en denk mee over de opzet van bijvoorbeeld een lesmethode.
Indien gewenst, schrijf ik op AVI-niveau.

Voor de volgende vakken schreef ik al:

  • biologie
  • aardrijkskunde
  • geschiedenis
  • techniek
  • beeldend vormen
  • muziek
  • verkeer
  • levensbeschouwing
  • begrijpend lezen
  • rekenen